Keruuhankkeen esittely

Teollisuusliitto ja Työväen muistitietotoimikunta järjestävät vuoden 2020 aikana Yhteen hitsattu porukka –muistitietokeruun, jossa keskitytään keräämään muistitietoa Teollisuusliiton ja sen edeltäjäliittojen jäseniltä. Muistoja taltioidaan työuransa 1950–1980-luvuilla aloittaneilta jäseniltä.

Jäsenten muistelmia teollisen työn ja työelämän muutoksesta 50 vuoden aikana

Hankkeen tavoitteena on tallentaa Teollisuusliiton eri aloilla toimineiden jäsenten omakohtaisia kokemuksia teollisesta työstä ja työelämän muutoksesta viimeisen 50 vuoden aikana. Automaation lisääntyminen, robotisaatio ja tietokoneiden käyttöönotto ovat muuttaneet teollista työelämää hurjasti. Työntekijöiden kokemukset teknologian kehityksestä ja muista työelämää muuttaneista muutoksista kuten ulkoistamisista kiinnostavat keruuta. Esimerkiksi miten teknologian lisääntyminen vaikutti työporukoihin ja työpaikan muihin sosiaalisiin suhteisiin? Lisäksi keruussa toivotaan muistoja erilaisista työuraa värittäneistä koettelemuksista, kuten työtaisteluista ja paikallisesta toiminnasta ja tapahtumista jälkipolvien ja tutkijoiden käytettäviksi.

Keruuhankkeen myötä saadaan kartoitettua Teollisuusliiton historiaa ja tehtyä näkyväksi sen jäsenten tekemää työtä. Hanke on samalla 60-vuotisjuhlavuottaan viettävän Työväen muistitietotoimikunnan juhlakeruu. Keruu on merkittävä myös koko maan mittakaavassa, sillä vastaavaa teollisuustyön muutosta koskevaa muistitietoaineistoa ei ole tässä mitassa aiemmin kerätty.

Keruun toteutus

Aineiston keruu toteutetaan useampaa menetelmää hyödyntämällä. Tietoa kerätään liiton osastoilta ja yksittäisiltä jäseniltä sekä haastattelemalla että omaelämäkerrallisen kirjoituskilpailun muodossa.

Yksittäinen liiton jäsen voi ilmoittautua haastateltavaksi suoraan tämän sivuston kautta ottamalla yhteyttä Työväen muistitietotoimikuntaan.

Kirjallisesti keruuseen voi puolestaan osallistua kirjoittamalla omakohtaisia kokemuksiaan työuransa varrelta: muistoja esimerkiksi työelämän sekä työnteon muutoksista, ammattiyhdistystoiminnasta ja siinä esiintyneistä ristiriidoista ja eduista. Vuoden loppuun 2020 mennessä toimitetut kirjoitukset ovat mukana kilpailussa, jonka kolme parasta muistelmaa palkitaan yhteensä 1 500 euron rahapalkinnoilla. Vastaaminen onnistuu sähköpostitse tai kirjeitse.

Teollisuusliiton osastoilla ja erinäisillä työporukoilla on myös tärkeä rooli aineiston keruussa. Keruutoimintaa toteutetaan vuoden 2020 aikana laajasti eri osastojen parissa useilla paikkakunnilla sekä ryhmä- että yksilöhaastatteluiden että kirjallisen muistelma-aineiston keruuna. Osastot voivat järjestää jäsenilleen Työväen muistitietotoimikunnan ohjaamia työpajoja, joissa keruun teemoja on mahdollista käsitellä porukalla. Työpajoissa omaa työuraa muistellaan joko kirjallisesti tai keskustelemalla kokemuksista ääninauhalle. Keruuseen ahkerimmin osallistuneet osastot tai työporukat palkitaan yhteensä 1 500 euron rahapalkinnoilla.

Kerätty aineisto tallennetaan Työväen muistitietotoimikunnan kokoelmiin Työväen Arkistoon avoimeen tutkimuskäyttöön. Osa keruuvastauksia kootaan mahdollisesti tulevaisuudessa yksiin kansiin antologian muodossa.

Hankkeen työryhmä

Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila (Teollisuusliitto), erikoistutkija Pete Pesonen (Työväen muistitietotoimikunta) ja professori Anne Heimo (Turun yliopisto). Keruun toteuttamisesta vastaavat ohjausryhmän lisäksi järjestötoimitsija Arja Salo (Teollisuusliitto), tutkija Minna Sannikka (Työväen Arkisto), va. tutkija Anna Piispanen (Työväen Arkisto) ja tutkimussihteeri Timo Tigerstedt (Työväen muistitietotoimikunta.)

Keruun tietosuojaseloste [PDF]. Sivustolla käytetään evästeitä kävijäseurantaan.

Lisätietoja keruuhankkeesta erikoistutkija Pete Pesonen sähköpostitse osoitteesta pete.pesonen@tyark.fi.