Keruun haastattelut

Yhteen hitsattu porukka -muistitietokeruussa haastateltiin 130 teollisuusliiton veteraanijäsentä

 

Keruulle asetettu 100 haastattelun tavoite ylitettiin reilusti, kun Työväen Muistitietotoimikunnan kokoelmat täydentyivät 130 teollisuusliittolaisen työuraa käsittelevällä haastattelulla.

Alkuvuodesta 2020 Suomeen rantautunut koronapandemia vaikutti muistitietokeruun haastattelujen toteutukseen. Alkuvuonna toteutetuista lähihaastatteluista luovuttiin ja siirryttiin puhelimitse toteutettuihin etähaastatteluihin. Ammattiosastojen ja työporukoiden ryhmähaastatteluja ehdittiin toteuttamaan kaksi ennen koronatilanteen pahentumista ja kokoontumisrajoitusten käyttöönottoa. Haastatellut osastot olivat Nokian Kumityöväen ao. 514 ja Kuopion Weneenrakentajat ao. 558.

Keruusuunnitelmaan kuului keruun esittelytilaisuudet ja työpajat, joista ei voitu järjestää suunnitellussa laajuudessa vallitsevan tilanteen vuoksi. Keruuesittelyjä tehtiin vuoden alkupuolella sekä loppukesästä, jolloin hanketta esiteltiin seuraaville osastolle: Hyvinkään teollisuustyöntekijät ao. 58, Tampereen Teollisuustyöväen ao. 7, Valken Työntekijät ao. 502, Helsingin Seudun Teollisuusasentajat ao. 254, Heinolan metallityöväen ao. 14 ja Kanta-Hämeen Teollisuustyöväen ao. 43.

Keruuseen osallistuneista ammattiosastoista innokkaimpina palkittiin: Helsingin seudun teollisuusasentajat ammattiosasto 254, Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto 49 ja Valken Työntekijät ammattiosasto 502.

Helsingin seudun teollisuusasentajien ammattiosaston jäsenet osallistuivat erittäin aktiivisesti keruuseen. Haastatteluissa komennusmiehet kertovat reissumiesten arjesta ja työstä eri tehtailla. Yhtenä kantavana teemana useammassa haastattelussa on myös oman osaston perustaminen, sen historia sekä jatkuva työ komennusmiesten aseman edistämiseksi.

Turun teollisuustyöväen ammattiosasto 49 haastateltavat ovat kokeneita veteraaneja niin telakkatyössä, Wärtsilän Dieselmoottoritehtaalla kuin myös aikaisimmissa muistitietokeruuhankkeissa. Tämä kokemus näyttäytyi haastateltavien rentoutena ja luottamuksena haastattelijaa kohtaan, mikä puolestaan nostaa haastattelut sisällöllisesti erittäin antoisiksi. Neljäysin veteraanijäsentoiminta on aktiivista ja entisten työtovereiden yhteydenpito toisiinsa on jatkunut eläkkeelle siirryttyäkin, osoituksena tästä on myös 2000-luvun alkupuolella lakkautetun dieselmoottoritehtaan entisten työntekijöiden kerho, joka kokoontuu vieläkin kuukausittain.

Valken Työntekijöiden ammattiosasto osallistui keruuseen vasta keruun loppusuoralla, mutta ei yhtään edellä mainittuja osastoja vähäisemmällä panoksella. Valken työntekijöiden osaston haastatteluissa avautuu näkökulmia muun muassa osaston historiaan, paikalliseen kiistaan minkä liiton alaisuuteen osasto kuuluu ja työntekijöiden aktiivisuuteen työtapojen kehittämiseksi. Lisäksi Valken työntekijöiden osasto luovutti keruun yhteydessä historiallisen aineistonsa arkistoon säilytettäväksi, mikä olisi tietysti toivottaa kaikkien muiden osastojen osalta.

Yhteensä 130 haastateltavan joukkoon mahtuu laaja joukko eri ammattien edustajia, Kajaanista Helsinkiin ja Vaasasta Joensuuhun. Haastateltavat edustivat arviolta yli 65:tä Teollisuusliiton ammattiosastoa. Ammattien, työtehtävien- ja paikkojen kirjo on laaja. Suurin osa haastatelluista olivat työskennelleet erilaisissa teollisuusalojen tehtaissa ja metallipajoissa. Huomattava määrä muistelmia kertyi tekstiiliteollisuudessa, kirja- ja lehtipainoissa, kemianaloilla ja autokorjaamoissa työskennelleiltä henkilöiltä. Yksittäisten alojen ammattilaisia tässä muistitietokeruussa edustivat esimerkiksi metsurin, sukellushitsaajan, öljyjalostamon instrumenttiasentajan sekä alkoholi- ja matkapuhelintehtaiden työntekijöiden haastattelut.