Yhteen hitsattu

Muistitietokeruu teollisen työn muutoksesta

Teknologian kehittyminen ja uudenlaiset työnteon tavat ja välineet ovat muuttaneet työelämää viimeisen 50 vuoden aikana. Työn tekijät tietävät, mitä kaikkea muutokset ovat käytännössä tarkoittaneet. Tekijöiden työuraan liittyvien tietojen ja kokemusten tallentamiseksi Työväen muistitietotoimikunta ja Teollisuusliitto järjestävät vuoden 2020 aikana Yhteen hitsattu -muistitietokeruun.

Yhteen hitsattu -muistitietokeruu kartoittaa vanhempien teollisuusliittolaisten kokemuksia muuttuneesta työelämästä. Keruun kohteena ovat näin Teollisuusliiton ja sen edeltäjäliittojen eri aloilla toimineet eläkeläisjäsenet sekä 1960–1970-luvuilla työnuransa aloittaneet yhä työelämässä mukana olevat vanhemmat jäsenet.

Sinulta teollisuusliittolainen kaivataan tietoa työurastasi ja työelämän kokemuksistasi. Tietoa kerätään Työväen Arkiston kokoelmiinjälkipolvien ja tutkijoiden käytettäväksi.

Miten voit osallistua?

Vuosikymmeniä kestäneen työuran aikana nykyiset teollisuusliittolaiset ovat törmänneet työpaikoillaan suuriinkin muutoksiin. Yhteen hitsattu -muistitietokeruussa etsitään tietoa sinun työurastasi.

Keruuseen voit osallistua yksin tai porukalla:

(1) voit kirjoittaa oman työntekoa kuvaavan elämäkertasi, jolloin osallistut myös kirjoituskilpailuun

(2) voit osallistua työnteon muutosta koskevaan elämäkerralliseen haastattelun tai porukkamuisteloon yhdessä työtovereittesi tai oman ammattiosastosi jäsenten kanssa

Tarkemmat vastausohjeet saat klikkaamalla alla olevia linkkejä.

1) Haluatko lisätietoja kirjoituskilpailusta?

2) Haluatko sopia haastattelusta?

Alkuaikoina ei ollut teknisiä apuvälineitä joskus mielettömän raskaiden putkinippujen ja kelojen siirtelyyn. Työntekijän kekseliäs mieli oli kehittänyt omat menetelmät ja apuvälineet mutta työturvallisuuslain silloinen heppoisuus salli – näin jälkikäteen ajatellen – hengenvaarallisia työvaiheita melkein joka päivä. (--) 90-luvulla tuli tietotekniikka lähes jokaisen työntekijän käyttöön. Vanhemmille työläisille se ei ollut pelkästään myönteinen asia, nuoriso otti atk:n luonnollisesti heti omakseen.